image banner
Tuyên truyền, quán triệt cho đảng viên về việc sáp nhập và điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Tuy Hòa giai đoạn 2023 - 2025

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Bình Ngọc (có diện tích tự nhiên là 3,58 km2, đạt 11,93% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 6.393 người, đạt 79,91% so với tiêu chuẩn) với Phường 1 (có diện tích tự nhiên là 0,55 km2, đạt 10,00% so với

tiêu chuẩn; quy mô dân số là 6.270 người, đạt 89,57% so với tiêu chuẩn).

Cơ sở và lý do của việc sắp xếp ĐVHC

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định: “Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn” thì xã Bình Ngọc và phường 1 thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025.

- Căn cứ khoản 3 Điều 4 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định: “Đơn vị hành chính đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp phải đáp ứng tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, loại đô thị đối với thành phố, thị xã, thị trấn hoặc trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với quận, phường theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính”.

- Xã Bình Ngọc có kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế thương mại dịch vụ chiếm ưu thế, dân cư phát triển theo hướng đô thị. Xã đã được quy hoạch phát triển thành phường trong giai đoạn 2020 - 2025; tuy nhiên, xã Bình Ngọc có diện tích tự nhiên (3,58 km2) chưa đảm bảo tiêu chuẩn của phường thuộc thành phố (5,5 km2) quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; khi nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Bình Ngọc với Phường 1 thành 01 đơn vị hành chính đô thị cùng cấp, phải đạt tiêu chuẩn về loại đô thị hoặc tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị (đối với quận, phường) quy định đối với đơn vị hành chính đô thị tương ứng. Hiện nay thành phố Tuy Hòa đã trình cấp thẩm quyền xem xét, để phê duyệt các quy hoạch và đề án đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường.

- Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Tuy Hòa và vùng phụ cận, đến năm 2025 được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 20/7/2007) thì xã Bình Ngọc được dự kiến trở thành phường nội thành của thành phố Tuy Hoà. Đồng thời, hiện nay, Sở Xây dựng đang tổ chức lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Tuy Hoà và khu vực phụ cận, tỉnh Phú Yên đến năm 2040; về tiến độ thực hiện: đã tổ chức thông qua Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch, lấy ý kiến của Bộ Xây dựng và đã thông qua Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa vào ngày 25/12/2023 (theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND của HĐND thành phố Tuy Hòa) trước khi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đồ án; trong đó, theo định hướng của phương án quy hoạch chung thì xã Bình Ngọc cũng sẽ được đầu tư nâng cấp đạt các tiêu chuẩn của phường thuộc thành phố đảm bảo các tiêu chí quy hoạch theo quy định của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và được sửa đồi, bổ sung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022. Như vậy, phương án nhập xã Bình Ngọc với Phường 1 là phù hợp với định hướng quy hoạch khu vực nội thành của Đồ án quy hoạch chung đô thị được duyệt và phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Tuy Hoà và khu vực phụ cận, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 đang được tổ chức lập.

- Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy Phú Yên về

thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đầu năm 2023 UBND thành phố Tuy Hòa đã thực hiện sáp nhập các trường mầm non công lập của xã Bình Ngọc và của Phường 1 để thành lập một trường mầm non công lập giảng dạy cho trẻ em của xã Bình Ngọc và Phường 1.

- Trên địa bàn Phường 1 có di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng tại Quyết định số 1820/QĐ-TTg ngày 24/12/2018; Tháp Nhạn là một địa điểm du lịch tâm linh, sở hữu nét kiến trúc độc đáo và cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc; sự lan tỏa của di tích này không những tác động đến dân cư Phường 1 mà còn có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần, vật chất của người dân xã Bình Ngọc vì phần lớn dân cư của xã đều nằm quanh khu vực của di tích do đó, việc sáp nhập xã Bình Ngọc với Phường 1 cũng cần thiết và phù hợp về mặt lịch sử, kinh tế, xã hội.

- Từ những lý do đó, việc sáp nhập xã Bình Ngọc với Phường 1 thành 01 ĐVHC đô thị cấp xã mới với quy mô, diện tích, dân số vừa phải, các cụm dân cư gần khu trung tâm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, sinh hoạt, liên hệ với chính quyền để giải quyết công việc, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền cơ sở trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn, phù hợp với điều kiện, năng lực quản lý của cán bộ cấp cơ sở.

 

Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG 1
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Địa chỉ: Số 14 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257. 3818109  - Email: vanphongphuong1@gmail.com