image banner
Tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa

Sáng ngày 30/5/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phường 1 tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa; Kế hoạch số 84-KH/ĐU, ngày 25/4/2024 của Đảng ủy phường; Kế hoạch số 09/KH-BCĐ, ngày 26/4/2024 của BCĐ phường về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, góp phần kéo giảm tội phạm trên địa bàn Phường 1; với 65 người tham dự. Đồng thời Công an phường lồng ghép tuyên truyền Luật CCCD, Luật An ninh, trật tự ở cơ sở, Đề án 06, kich hoạt định danh điện tử; vận động Nhân dân trang bị binh chữa cháy.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Thuộc – Chủ tịch UBND phường 1 – Trưởng ban chỉ đạo đã nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm

Một là, sau Hội nghị này, đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Kế hoạch số 84-KH/ĐU, ngày 25/4/2024 của Đảng ủy phường, Kế hoạch số 09/KH-BCĐ, ngày 26/4/2024 của Ban Chỉ đạo phường đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, đội ngũ đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên... và đông đảo quần chúng Nhân dân để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong nhận thức và ý thức trách nhiệm trong tham gia thực hiện công tác phòng ngừa xã hội.

Hai là, cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa xã hội. Khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng triển khai công tác phòng ngừa xã hội, chú trọng phân tích, đánh giá, xác định nhiệm vụ cụ thể trong công tác phòng ngừa xã hội, gắn với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Kế hoạch số 09-KH/BCĐ, ngày 26/4/2024 của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các tập thể, cá nhân liên quan theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phải đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát, theo đó, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện tại các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm đối với các trường hợp triển khai thực hiện mang tính hình thức, không thực chất; đồng thời, biểu dương, động viên kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có những cách làm cụ thể, hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu trong đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động… trong giai đoạn sắp đến.

Ba là, chú trọng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền phòng, chống tội phạm cả nội dung và hình thức; tích cực khai thác các tính năng ưu việt của các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook...) trong công tác tuyên truyền. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật ngay tại địa bàn cơ sở; nghiên cứu xây dựng, triển khai, nhân rộng các mô hình quản lý, giáo dục đối tượng có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật huy động sự vào cuộc đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng, thực chất của các ban, ngành, hội đoàn thể và gia đình, nhà trường. Đặc biệt, tại Hội nghị ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo phường tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm” cũng là một giải pháp để cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng ủy phường trong việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, góp phần kéo giảm tội phạm trên địa bànphường.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Đặc biệt, quan tâm, giúp đỡ, giải quyết việc làm cho các đối tượng tha tù về địa phương cư trú, đối tượng hoàn thành cai nghiện… tạo điều kiện thuận lợi trong việc tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và hạn chế tình trạng tái phạm. Giám sát và thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của Nhân dân ở các phường, xã, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu các yếu tố phát sinh tội phạm. Bên cạnh đó, phải gắn công tác phòng ngừa xã hội với công tác quản lý chặt chẽ địa bàn, dân cư, đối tượng để sớm phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật.

Năm là, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 84-KH/ĐU, ngày 25/4/2024 của Đảng ủy phường, Kế hoạch số 09/KH-BCĐ, ngày 26/4/2024 của Ban Chỉ đạo phường để đánh giá đúng thực trạng, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa xã hội và đề ra các giải pháp phù hợp. Qua đó, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

 Sáu là, giao Công an phường - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ đạo phường theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 84-KH/ĐU, ngày 25/4/2024 của Đảng ủy phường, Kế hoạch số 09/KH-BCĐ, ngày 26/4/2024 của Ban Chỉ đạo phường, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Giao Văn phòng UBND phường thường xuyên tham mưu tổ chức kiểm tra việc thực thi các quy định, chỉ đạo của UBND phường và các cấp trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, nhất là các biện pháp công tác phòng ngừa xã hội theo Kế hoạch số 09-KH/BCĐ, ngày 26/4/2024 của Ban Chỉ đạo phường, kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu, biểu hiện vi phạm; đồng thời, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình, theo dõi để phục vụ xét phân loại thi đua hằng năm của các đơn vị, địa phương.

Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG 1
Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Địa chỉ: Số 14 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257. 3818109  - Email: vanphongphuong1@gmail.com